Privacy verklaring (AVG)

Als houder van de website www.petervandieren.nl, ben ik, Peter van Dieren wonende in Capelle aan den IJssel, verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weer gegeven in deze privacy verklaring.
 

Contact gegevens

Ik maak foto's in hobbymatige sfeer en voer geen bedrijf. U kunt contact met mij opnemen via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Gegevens die wij verwerken

Voor foto's in opdracht bewaar ik de volgende gegevens:
 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • eventueel adresgevens
 • beeltenis in de vorm van actiefoto’s, teamfoto’s, portretfoto’s en overige foto’s met een journalistiek belang

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website/dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar (behoudens de beeltenis middels foto's), tenzij zij toestemming hebben van hun ouders/voogd. Ik kan echter niet controleren of bezoekers jonger zijn dan 16. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van jongeren onder de 16. Zo kan voorkomen worden dan er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik informatie heb verzameld van jongeren onder de 16 zonder ouderlijke toestemming, neemt u dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijder ik deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Ik verwerk uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
 • het afhandelen van uw betaling
 • om u te kunnen bellen/mailen over onze dienstverlening als dit nodig is.
 • om goederen en/of diensten bij u af te kunnen leveren
 • de grondslagen op basis waarvan we deze persoonsgegevens opslaan zijn die van de overeenkomst tot opdracht en het gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 

Bewaartermijn

Ik bewaar de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk:
 • personalia: 7 jaar (wettelijk verplicht)
 • emailadres: 7 jaar (wettelijk verplicht)
 • telefoonnummer: 7 jaar (wettelijk verplicht)
 • adres: 7 jaar (wettelijk verplicht)
 • foto's: permanent als archief tenzij u hiertegen bezwaar aantekent

Delen van persoonsgegeven met derden

Ik verkoop uw persoonsgegevens niet door aan derden, met uitzondering van omwille van journalistieke redenen gemaakte foto’s. Ik verstrek de gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Foto’s die worden gemaakt met uw beeltenis worden verstrekt of beschikbaar gesteld aan organisaties of media die mij opdracht verstrekken om vanwege journalistieke redenen die foto’s te laten maken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde beveiligingsniveau en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De fotograaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt doen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek om gegevens te zien, te corrigeren, te verwijderen of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens alsmede een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u gedaan wordt, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Let u er op dat u de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), uw BSN en paspoort nummer zwart maakt, dit ter bescherming van uw privacy. Ik reager zo snel mogelijk, maar zeker binnen 4 weken op uw verzoek.
 
Ten slotte wil ik u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website:
 
 
Nog vragen? Neem gerust contact met mij op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..